کربلایی مهدی رعنایی – عید غدیر خم ۹۵

کربلایی مهدی رعنایی – عید غدیر خم ۹۵

photo573941677131147248
مهدی رعنایی – شور – سر من خاک پاي تو

مهدی رعنایی – شور – دلم خوشه فقيرتم حيدر

مهدی رعنایی -شعر خوانی

مهدی رعنایی – شور – بين نمازت نگين ميبخشي

مهدی رعنایی – شور – علي با دلدلش به راه افتاده

مهدی رعنایی – شور – علي آقامونه

مهدی رعنایی – شور – کي ميگه که عمرم بي هدف گذشته

مهدی رعنایی – شور – عيدي غديرس و من امشب ازت عيدي ميخوام

مهدی رعنایی – شور – من که به غير از دري خونت جايي نيميرم

مهدی رعنایی – شور – جام مي نابم علي

مهدی رعنایی – شور – شب تاريکم و از روشني ماه ميگم

مهدی رعنایی -مدح – مدح مولانا اميرالمومنين عليه السلام