کربلایی امیر برومند – ولادت پیامبر اکرم (ص)و امام جعفر صادق (ع)  ۹۵/۱۰/۱

کربلایی امیر برومند – ولادت پیامبر اکرم (ص)و امام جعفر صادق (ع) ۹۵/۱۰/۱

کربلایی امیر برومند – سرود – مژده اي عالميان شاه اومده

کربلایی امیر برومند – سرود – ميباره رحمت خداچه زياد از آسمون

کربلایی امیر برومند – سرود – علي علي آرامش قلب زارم علي

کربلایی امیر برومند – سرود – امشب هوا خوبه حال گدا خوبه

کربلایی امیر برومند – مدح رسول اکرم(ص)

کربلایی امیر برومند – سرود – ماه در اومد از بيت الحسن اومد

کربلایی امیر برومند – سرود – دين و دنياي من

کربلایی امیر برومند – مناجات پاياني – قلبموخداسند زده از ازل برات