سید رضا نریمانی – مراسم ۳۰ صفر ۹۵

سید رضا نریمانی – مراسم ۳۰ صفر ۹۵

مناجات: دوماه رفت اگر ميشود گدا بخريد

روضه: آهسته مي آمد ولي بي بال و پر بود

تک: سفره اشک دوماه ي عزا جمع ميشه روز شهادت رضا

شور: همه دلخوشي نوکراي بي سرپناه

واحد: نم نم شبيه بارون ميباره بروي گونم

واحد: به کرم خانه مشهد برو تا جان يابي

شور: آهو همش رخدادِ تو ضامن صيادي

شور: آبروي دو عالم

مناجات پاياني :شب آخر دست دختر کفن هارو ميده مادر