حمیدعلیمی،سیدرضانریمانی-مدافعان حرم ۹۵ اصفهان

حمیدعلیمی،سیدرضانریمانی-مدافعان حرم ۹۵ اصفهان

phoca_thumb_l_15

صحبت هایی پیرامون رشادت های مجاهدان افغان/حمید علیمی

روضه خوانی و مصیبت حضرت زینب س/حمید علیمی

زمینه: ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم/حمید علیمی

شور: منو یکم ببین، سینه زنیم و هم ببین/سید رضا نریمانی

شور: حسین جانم، حسین جانم/سید رضا نریمانی

 واحد: بعد از یک سال چی بگم/سید رضا نریمانی

 واحد: دارند یک به یک و جدا می برندمان/سید رضا نریمانی

واحد: خدایی اگر گفتند کی هستی از کجایی/سید رضا نریمانی

شور: سعادتیه که تو دادی میخونم ازت نیست زیادی/سید رضا نریمانی

insta468telegram