امیر برومند – مولودی بمناسبت ایام عید و شادی اهل البیت علیهم السلام

امیر برومند – مولودی بمناسبت ایام عید و شادی اهل البیت علیهم السلام

1

امیر برومند – شور – به عشق ساقي کوثر

امیر برومند – شور – چشمهات روياي منه دين و دنياي منه

امیر برومند – شور – علي با دلدلش به راه افتاده

امیر برومند – شور – وصي مصطفي حقا شوهر زهرا (عربي-فارسي)

امیر برومند – شور – علي ولي المتقين علي اميرالمومنين